Kovács Tiborné természetből fakadó gyógyászati tudása, gyógyteái, kenőcsei

A gyógyszerként használt kémiai anyagok ismertté vált utó- és mellékhatásai miatt ismét az érdeklődés középpontjába kerültek a gyógynövények. Ezek a növények a szervezetbe juttatott természetes anyagok által a szervezet saját belső szabályozási és egyensúly-helyreállítási folyamatait segítik, erősítik. Kellő szakismerettel alkalmazva jó eredménnyel használhatók a betegségek megelőzésére, gyógyítására. A kiscsőszi Kovács Tiborné önképzéssel, a gyógynövényismerethez kapcsolódó gazdag szakirodalom beszerzésével és tanulmányozásával olyan tudásra tett szert, amelyek alapján tulajdonképpen újjáélesztette a füvesemberek tradicionális képességeit. read more

Bornemissza Jenő pedagógiai munkája

Bornemissza Jenő Takácsiban született 1919-ben. Matematika-ének szakos tanárként végzett.1940-től 25 éven át Kiscsőszön tanított 1-6. osztályosokat; egyszerre 70 diáknak minden tantárgyat (osztatlan iskola). Felsőcsatáron az általa vezetett kórus éveken át aranyoklevelet szerzett. Nyugdíj előtti éveiben Szombathelyen iskolaigazgató volt. Generációkat oktatott, amelyeknek tagjai biztos tudást szereztek a kezei alatt. Abszolút hallással rendelkezett, énekszeretetével és -tudásával sokakat megfertőzött. A volt iskola épületének falán emléktáblát helyeztek el tiszteletére. read more

Szűcs Lajos kovácsmester tudása

Kiscsőszön 1941-től 1958-ig Zsupányi István volt a falu kovácsa. 1959-től a termelőszövetkezetben dolgozott, s mivel ez volt az ipari tanulók gyakorlati képzésének kijelölt helye, így a kovácstanulók nála sajátították el a mesterség csínját-bínját. Szűcs Lajos is ezen tanulók körébe tartozott. Utóbbi saját otthonában kialakított egy kovácsműhelyt – igaz már egy kicsit modernizált változatban: a tüzet például már nem fújtatóval, hanem ventillátorral szította. Precíz, biztos kézzel készítette el a vasmunkákat: záróvizsgájára – kocsilőcs vasalása – a Szakma Ifjú Mestere elismerést kapta. Ma már csak inkább hobbiból, baráti segítségként vállalja szerszámok javítását, élezését, karbantartását. read more

Tóth Sándor munkássága, öröksége

Tóth Sándor 1923. szeptember 1-én született Pápán Vesztróci Sándorként. Édesanyja, Vesztróci Piroska lányfejjel hozta a világra, s két hetes korában Kiscsőszre jött vele a nagyanyjához. Sanyi bácsit a dédnagymama nevelte. „Teknőbe ringatott, cuclin nevelt”–mondta később. 6 éves volt, amikor bemutatták neki az édesapját. Édesanyja 1933-ban összeházasodott Molnár Lajossal, aki a nevére akarta venni, s Pestre vinni. Ő maga azonban nem akart elköltözni, a szalmakazal tetejére bújt előlük. A kiscsőszi iskolában járt 6 osztályt, az éneken kívül minden tantárgyból jeles volt. Aktívan részt vett a fiatalok szervezte programokban, színdarabokat tanultak be, s adtak elő. Ehhez a hobbihoz egész életében hű maradt. Később kitanulta a kosárfonó mesterséget, nyugdíjas éveiben elsőként segített anyagot gyűjteni a helytörténeti gyűjteményhez, és ő az, aki vállalta az I. Kiscsőszi Pajtafesztivál alkalmával rendezett ideiglenes kiállítás megnyitását is. Verset, beszédet mondott az Öregek Napján, mesélt a falu hagyományairól, népszokásairól. Sok segítséget adott a Betlehemes játékok felidézéséhez, a pásztorolás hagyományának felújításához is. read more

Szent Imre Római katolikus templom

Az 1672-ben emelt templom Kiscsősz egyetlen műemléképülete, amely szép állapotának köszönhetően ma is igazi turisztikai látványosság. Tipikus építészeti stílusba nem sorolható, tornyán és belső berendezésén a barokk jegyei dominálnak. Ma is használatban lévő orgonája Szombathelyen készült, a falakat Horváth István bécsi festő munkái díszítik. Az épületet különösen értékessé teszi, hogy az alacsony lakosságszám ellenére jelenleg is heti rendszerességgel tartanak benne misét. A nyári rendezvények alkalmával koncertteremként is csodálatos környezetet biztosít. read more

Petőfi utcai kereszt

Kiscsőszön a Petőfi u. 1. számú ház előtti területen kőkereszt áll, vaskerítéssel. 1857-ben emeltette Kurdi János, Dózsa Péterné és Németh József. Mostani helyére a falun átvezető út építésekor került. Addig 22 pléhkereszt volt körülötte felállítva, rajtuk zománcozott táblákon a II. világháború helyi áldozatainak neveivel (egykori Hősök tere). A kis keresztek a táblákkal eltűntek, a halottaknak a templomkertben ma kőoszlop állít emléket.

  read more

Artézi kút

Kiscsőszön, a Kossuth u. 64. számú ház előtt állandó üzemű úgynevezett pozitív artézi kút található. Talpmélysége 100 méter, élvezeti értéke jó, bár vastartalma meglehetősen magas. Az állandó túlfolyás biztosítja a víz baktériummentességét. A fúrt kút közkedvelt a település és a környék lakói körében. A vezetékes víz bevezetése előtt a lakosság nagy része ide járt ivóvízért, de a másutt élő átutazók is megálltak egy-egy kanna friss nedűért. A kertek alatt elfolyó patakocska táplálta a gazdag réteket, legelőket, speciális élővilágot hozott létre a falutól egészen a Hunyor-patakig. read more